Sunday, 18 September 2011

O u r . C e r t i f i c a t eP r o j e k . d a n . k o n t r a k . p a d a . m a s a . h a d a p a n

Kontrak terbaru adalah pemasanagan dan penyelenggaraan Aircond pada masjid dan dewan baru UTHM....masjid dan dewan baru masih dalam proses pembinaan dan dijangka siap awal tahun 2012....syarikat kami akan memulakan operasi setelah semua proses pembinaan selesai....Selain itu kami juga sedang mengeluarkan tender untuk mendapatkan kontrak pada bangunan membeli-belah di Kuala Lumpur yang dijangka siap pada tahun 2013 nanti.....

P e s a i n g - p e s a i n g . s y a r i k a t . k a m i
Banyak lagi syarikat berdekatan dengan kami yang merupakan pesaing utama dalam perniagaan Aircond ini....namun dengan pakej dan harga yang kami tawarkan membuat Generatif Sdn Bhd adalah pilihan utama berbangding yang lain........!!!

Saturday, 17 September 2011

K o n t r a k - k o n t r a k . p e m a s a n g a n . d a n . s e r v i s . y a n g . s u d a h . s e l e s a i
Kontrak ini diberikan kepada syarikat kami pada awal tahun 2010 dan selesai pada akhir tahun 2010...UTHM memberi kontrak kepada syarikat kami untuk pemasagan pada Library baru dan bangunan baru di sekitar UTHM.....

K e r j a - k e r j a . p e m a s a n g a n & s e r v i s ( A i r c o n d )
  1. Pemasangan dan servis aircond di bahagilan kepada beberapa team mengikut tempah dan jadual yang telah ditetapkan oleh syarikat
  2. Technician dan pembantu akan bekerjasama melakukan kerja tersebut
  3. Sekiranya kerja melibatkan bangunan-bangunan besar atau rumit Jurutera akan turut bersama-sama bagi mengelak sebarang masalah dan kesilapan

K e n d e r a a n - k e n d e r a a n . R a s m i . S y a r i k a t
  • Antara kenderaan yang digunakan ialah van dan lori ketika syarikat kami menjalankan operasi pemasangan dan servis aircond ke lokasi dan bangunan......

Friday, 16 September 2011

I n t r o d u c i n g . G e n e r a t i f . S d n . B h d

Welcome to our company official blog...!!!!!! This is our HQ building and address for more information please email to generatif.sdn.bhd@gmail.com or call 03-22773630