Sunday, 18 September 2011

P r o j e k . d a n . k o n t r a k . p a d a . m a s a . h a d a p a n

Kontrak terbaru adalah pemasanagan dan penyelenggaraan Aircond pada masjid dan dewan baru UTHM....masjid dan dewan baru masih dalam proses pembinaan dan dijangka siap awal tahun 2012....syarikat kami akan memulakan operasi setelah semua proses pembinaan selesai....Selain itu kami juga sedang mengeluarkan tender untuk mendapatkan kontrak pada bangunan membeli-belah di Kuala Lumpur yang dijangka siap pada tahun 2013 nanti.....

No comments:

Post a Comment