Saturday, 17 September 2011

K e n d e r a a n - k e n d e r a a n . R a s m i . S y a r i k a t
  • Antara kenderaan yang digunakan ialah van dan lori ketika syarikat kami menjalankan operasi pemasangan dan servis aircond ke lokasi dan bangunan......

No comments:

Post a Comment