Sunday, 18 September 2011

P e s a i n g - p e s a i n g . s y a r i k a t . k a m i
Banyak lagi syarikat berdekatan dengan kami yang merupakan pesaing utama dalam perniagaan Aircond ini....namun dengan pakej dan harga yang kami tawarkan membuat Generatif Sdn Bhd adalah pilihan utama berbangding yang lain........!!!

No comments:

Post a Comment