Saturday, 17 September 2011

K e r j a - k e r j a . p e m a s a n g a n & s e r v i s ( A i r c o n d )
  1. Pemasangan dan servis aircond di bahagilan kepada beberapa team mengikut tempah dan jadual yang telah ditetapkan oleh syarikat
  2. Technician dan pembantu akan bekerjasama melakukan kerja tersebut
  3. Sekiranya kerja melibatkan bangunan-bangunan besar atau rumit Jurutera akan turut bersama-sama bagi mengelak sebarang masalah dan kesilapan

No comments:

Post a Comment